המערכת האמינה והמתקדמת בעולם לניהול אורחים.

Play Video

מצטרפים לעתיד?

הצטרפו למאות הלקוחות בארץ ובעולם ונהלו את חווית האירוח שלכם עם Wishbox, בדרך שלכם.

Book a Demo
How many units do you manage?
* Units are the number of rooms (hotel), beds (hostel) or vacation rentals you manage.

Starting is quick & easy.

Free 10-day trial, no credit card required.

Our support can assist with any questions you may have.

Quick & Easy Integration

Free 10-day trial, No credit card required!

Trusted by Thousands of properties worldwide

Our specialists will get in touch to personalize your offer based on your company’s needs:

Before you go, get our

Free Online Check-in & Safe stay Guide 

* Units are the number of rooms (hotel), beds (hostel) or vacation rentals you manage.

Reserve una demo
¿Cuantas unidades manejas?

Comenzar es rápido y fácil

Prueba gratis, NO SE REQUIERE TARJETA DE CRÉDITO.

Nuestro soporte puede ayudarlo con cualquier pregunta

קבעו שיחת דמו
כמה חדרים אתם מנהלים?

Starting is quick and easy